Ważne aspekty prawa cywilnego dotyczące spadków i testamentów

Dziedziczenie Podstawowe zasady dziedziczenia w prawie cywilnym Podstawowe zasady dziedziczenia w prawie cywilnym dotyczą przede wszystkim dziedziczenia ustawowego i testamentowego. Dziedziczenie ustawowe zachodzi w przypadku, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu. W takiej sytuacji dziedziczą osoby wskazane przez prawo, zgodnie z kolejnością dziedziczenia określoną w kodeksie cywilnym. Kto ma prawo dziedziczyć według prawa polskiego? Według prawa […]

Czytaj dalej